ردیف نام نام خانوادگی صفحه شخصی گروه آموزشی پست الکترونیکی فایل رزومه
 1   محسن   محسن نیا   صفحه ی شخصی محسن محسن نیا   شیمی فیزیک   M.Mohsennia@Kashanu.ac.ir   
 
 2   الهه   محمودی      بیوتکنولوژی   e.mahmoodi_kh@kashanu.ac.ir   
 
 3   لیلا   مرادی   صفحه ی شخصی لیلا مرادی   شیمی آلی   L_Moradi@kashanu.ac.ir   
 
 4   محسن   مرادیان   صفحه ی شخصی محسن مرادیان   شیمی آلی   m.moradian@grad.faculty.kashanu.ac.ir   
 
 5   سعید   معصوم   صفحه ی شخصی سعید معصوم   شیمی تجزیه   masoum@kashanu.ac.ir   
 
 6   محمدرضا   منصورنیا   صفحه ی شخصی محمدرضا منصورنیا   شیمی معدنی   Mansournia@kashanu.ac.ir   
 
 7   سید مهدی   موسوی بفروئیه   صفحه ی شخصی سید مهدی موسوی بفروئیه   شیمی کاربردی   mousavi.smahdi@kashanu.ac.ir   
 
 8   رویا   مهین پور   صفحه ی شخصی رویا مهین پور   بیوتکنولوژی   Mahinpur@kashanu.ac.ir