ردیف نام نام خانوادگی صفحه شخصی گروه آموزشی پست الکترونیکی فایل رزومه
 1   زینب   رحمانی نوش آبادی   صفحه ی شخصی زینب رحمانی نوش آبادی   لیزر و فوتونیک   z.rahmani@kashanu.ac.ir   
 
 2   عبدالعلی   رمضانی   صفحه ی شخصی عبدالعلی رمضانی   فیزیک ماده چگال   rmzn@Kashanu.ac.ir   
 
 3   رضا   رمضانی آرانی   صفحه ی شخصی رضا رمضانی آرانی   ذرات بنیادی و نظریه میدان   ramarani@kashanu.ac.ir   
 
 4   احمد   رمضانی مقدم   صفحه ی شخصی احمد رمضانی مقدم   فیزیک هسته ای   ramezamo@kashanu.ac.ir   
 
 5   سیّد احسان   روزمه   صفحه ی شخصی سیّد احسان روزمه   فیزیک ماده چگال   roozmeh@Kashanu.ac.ir