ردیف نام نام خانوادگی صفحه شخصی گروه آموزشی پست الکترونیکی فایل رزومه
 1   مصطفی   زاهدی فر   صفحه ی شخصی مصطفی زاهدی فر   فیزیک هسته ای   zhdfr@Kashanu.ac.ir   
 
 2   فرهاد   زمانی   صفحه ی شخصی فرهاد زمانی   ذرات بنیادی و نظریه میدان   zamani@kashanu.ac.ir   
 
 3   سروش   زمانی مقدم   صفحه ی شخصی سروش زمانی مقدم   ذرات بنیادی و نظریه میدان   zamani_moghaddam.s@kashanu.ac.ir   
 
 4   حمیدرضا   زنگنه   صفحه ی شخصی حمیدرضا زنگنه   لیزر و فوتونیک   hrzangeneh@kashanu.ac.ir