ردیف نام نام خانوادگی صفحه شخصی گروه آموزشی پست الکترونیکی فایل رزومه
 1   حسین   ابراهیم پور   صفحه ی شخصی حسین ابراهیم پور      Ebrahimpour@kashanu.ac.ir   
 
 2   حسین   ابراهیم پور کومله   صفحه ی شخصی حسین ابراهیم پور کومله   مهندسی کامپیوتر   ebrahimpour@kashanu.ac.ir   
 
 3   محمد مهدی   ابوالحسنی   صفحه ی شخصی محمد مهدی ابوالحسنی   مهندسی شیمی   abolhasani@kashanu.ac.ir   
 
 4   سید حسین   اجتهد   صفحه ی شخصی سید حسین اجتهد   مهندسی برق کنترل   ejtahed@Kashanu.ac.ir   
 
 5   حسن   احمدی زاده      ادیان و فلسفه   hasan.ahmadizade@gmail.com   
 
 6   مریم   اخباری   صفحه ی شخصی مریم اخباری   شیمی و فناوری اسانس   m_akhbari@kashanu.ac.ir   
 
 7   مهدی   اختر کاوان   صفحه ی شخصی مهدی اختر کاوان   گروه معماری   M_kavan@kashanu.ac.ir   
 
 8   محمد   اخوان   صفحه ی شخصی محمد اخوان   گروه معارف   akhavan@kashanu.ac.ir; m.akhavan37@chmail.ir   
 
 9   مریم السادات   اخوان حجازی   صفحه ی شخصی مریم السادات اخوان حجازی   مهندسی برق قدرت   mhejazi@kashanu.ac.ir   
 
 10   محمد   اخوان قنادي      گروه آموزشي معارف اسلامي      
 
 11   حسین   ارباب   صفحه ی شخصی حسین ارباب   لیزر و فوتونیک   arbabpen@Kashanu.ac .ir   
 
 12   حسن   استاد حسین   صفحه ی شخصی حسن استاد حسین   مهندسی عمران   hostad@kashanu.ac.ir   
 
 13   حسن   استاد حسين      دانشكده مهندسي      
 
 14   محسن   اشجاری   صفحه ی شخصی محسن اشجاری   نانوساختار   ashjari.m@kashanu.ac.ir   
 
 15   محسن   اشجاری   صفحه ی شخصی محسن اشجاری   مهندسی شیمی   ashjari.m@kashanu.ac.ir   
 
 16   حسین   اشراقی   صفحه ی شخصی حسین اشراقی   ریاضی محض   eshraghi@kashanu.ac.ir   
 
 17   علیرضا   اشرفی   صفحه ی شخصی علیرضا اشرفی   ریاضی محض   ashrafi@kashanu.ac.ir   
 
 18   علی رضا   اشرفی   صفحه ی شخصی علی رضا اشرفی   نانومحاسبات   ashrafi@kashanu.ac.ir   
 
 19   علیرضا   اشرفی   صفحه ی شخصی علیرضا اشرفی      ashrafi@kashanu.ac.ir   
 
 20   حسین   اشرفی   صفحه ی شخصی حسین اشرفی   مهندسی مکانیک جامدات   hashrafi@kashanu.ac.ir   
 
 21   مرتضی   اصغری   صفحه ی شخصی مرتضی اصغری   نانوابزار   Asghari@kashanu.ac.ir   
 
 22   مرتضی   اصغری   صفحه ی شخصی مرتضی اصغری   انرژی و محیط زیست   Asghari@kashanu.ac.ir   
 
 23   مرتضی   اصغری   صفحه ی شخصی مرتضی اصغری   مهندسی شیمی   Asghari@kashanu.ac.ir   
 
 24   زینب السادات   اطهری اصفهانی   صفحه ی شخصی زینب السادات اطهری اصفهانی   علوم تربیتی - مدیریت و برنامه ریزی آموزشی   zathari@kashanu.ac.ir   
 
 25   زینب سادات   اطهری اصفهانی   صفحه ی شخصی زینب سادات اطهری اصفهانی   علوم تربیتی- مدیریت و برنامه ریزی آموزشی   zathari@kashanu.ac.ir   
 
 26   علی   افتخاری   صفحه ی شخصی علی افتخاری   گروه ریاضی کاربردی   eftekhari@kashanu.ac.ir   
 
 27   سید احمدرضا   افسری   صفحه ی شخصی سید احمدرضا افسری   مهندسی برق قدرت   afsari@kashanu.ac.ir   
 
 28   افسانه   افضلی      محیط زیست   a.afzali@kashanu.ac.ir   
 
 29   عباس   اقبالی   صفحه ی شخصی عباس اقبالی   زبان و ادبیات عربی   aeghbaly@mail.kashanu.ac.ir   
 
 30   محمد   اقبالی   صفحه ی شخصی محمد اقبالی   فیزیک ماده چگال   m.eghbali@kashanu.ac.ir   
 
 31   احمد   اکبری   صفحه ی شخصی احمد اکبری   نانوساختار   akbari@kashanu.ac.ir   
 
 32   احمد   اکبری   صفحه ی شخصی احمد اکبری   گروه فرش   akbari@kashanu.ac.ir   
 
 33   محمود   اکبری   صفحه ی شخصی محمود اکبری   مهندسی عمران   Makbari@kashanu.ac.ir   
 
 34   عباس   اکبری   صفحه ی شخصی عباس اکبری   گروه صنایع دستی   a_albari_uk@hot mail.com   
 
 35   محمد   الماسی کاشی   صفحه ی شخصی محمد الماسی کاشی   نانوساختار   almac@kashanu.ac.ir   
 
 36   محمد   الماسی کاشی   صفحه ی شخصی محمد الماسی کاشی   فیزیک ماده چگال   almac@kashanu.ac.ir   
 
 37   مرتضی   امامی   صفحه ی شخصی مرتضی امامی   گروه معارف   emami@kashanu.ac.ir   
 
 38   ابراهیم   امیدوار      علوم مهندسی مرتع و آبخیزداری      
 
 39   سعید   امیر   صفحه ی شخصی سعید امیر   مهندسی مکانیک جامدات   samir@kashanu.ac.ir   
 
 40   سعید   امینی   صفحه ی شخصی سعید امینی   مهندسی مکانیک ساخت و تولید   amini.s@kashanu.ac.ir   
 
1 2