ردیف نام نام خانوادگی صفحه شخصی گروه آموزشی پست الکترونیکی فایل رزومه
 1   حمیدرضا   تبریزی دوز   صفحه ی شخصی حمیدرضا تبریزی دوز   گروه ریاضی کاربردی   htabrizidooz@kashanu.ac.ir   
 
 2   حسین   تحقیقی   صفحه ی شخصی حسین تحقیقی   مهندسی عمران   tahghighi@kashanu.ac.ir   
 
 3   حسين   تحقيقي      دانشكده مهندسي   tahghighi@kashanu.ac.ir   
 
 4   کیوان   ترابی   صفحه ی شخصی کیوان ترابی   مهندسی مکانیک جامدات   Kvntrb@kashanu.ac.ir   
 
 5   محمد   ترکیهای اصفهانی   صفحه ی شخصی محمد ترکیهای اصفهانی   فیزیک هسته ای   torkiha@kashanu.ac.ir   
 
 6   مسعود   تمسکی بیدگلی   صفحه ی شخصی مسعود تمسکی بیدگلی   مهندسی صنایع   Tamasoki@kashanu.ac.ir   
 
 7   محمدرضا   تمنائی فر   صفحه ی شخصی محمدرضا تمنائی فر   روانشناسی عمومی   tamannai@kashanu.ac.ir   
 
 8   محمدرضا   تمنایی فر   صفحه ی شخصی محمدرضا تمنایی فر   روانشناسی عمومی   tamannai@kashanu.ac.ir   
 
 9   زهرا   توانگر   صفحه ی شخصی زهرا توانگر   نانومحاسبات   Z.Tavangar@kashanu.ac.ir   
 
 10   زهرا   توانگر   صفحه ی شخصی زهرا توانگر   شیمی فیزیک   Z.Tavangar@kashanu.ac.ir