ردیف نام نام خانوادگی صفحه شخصی گروه آموزشی پست الکترونیکی فایل رزومه
 1   محسن   جاوری   صفحه ی شخصی محسن جاوری   گروه باستان شناسی   Javeri@kashanu.ac.ir   
 
 2   بهرام   جزی   صفحه ی شخصی بهرام جزی   لیزر و فوتونیک   jaziada@kashanu.ac.ir   
 
 3   اصغر   جعفری      روانشناسی عمومی   as_jafari@sbu.ac.ir   
 
 4   اصغر   جعفری      روانشناسی عمومی   as_jafari@sbu.ac.ir   
 
 5   مریم   جلائی   صفحه ی شخصی مریم جلائی   زبان و ادبیات عربی   maryamjalaei@kashanu.ac.ir   
 
 6   زهرا   جمشیدزاده   صفحه ی شخصی زهرا جمشیدزاده   مهندسی عمران   jamshidzadeh@kashanu.ac.ir   
 
 7   علیرضا   جوادی نوش آبادی      مهندسی معدن   alireza.javadi@kashanu.ac.ir   
 
 8   فرشته   جوکار کاشی   صفحه ی شخصی فرشته جوکار کاشی   بیوتکنولوژی   jookar@kashanu.ac.ir   
 
 9   سید سجاد   جهانبخت   صفحه ی شخصی سید سجاد جهانبخت   مهندسی برق مخابرات   jahanbakht@kashanu.ac.ir   
 
 10   روح الله   جهانی پور   صفحه ی شخصی روح الله جهانی پور   ریاضی محض   jahanipu@kashanu.ac.ir   
 
 11   رضا   جهانی نژاد   صفحه ی شخصی رضا جهانی نژاد   ریاضی محض   jahanian@kashanu.ac.ir   
 
 12   حمید رضا   جیحانی   صفحه ی شخصی حمید رضا جیحانی   گروه معماری   jayhani@kashanu.ac.ir