ردیف نام نام خانوادگی صفحه شخصی گروه آموزشی پست الکترونیکی فایل رزومه
 1   محمدرضا   حاتمیان   صفحه ی شخصی محمدرضا حاتمیان   گروه معماری   Hatamian@kashanu.ac.ir   
 
 2   مجید   حاجتی پور   صفحه ی شخصی مجید حاجتی پور   مهندسی برق کنترل      
 
 3   حامد   حبیب زاده   صفحه ی شخصی حامد حبیب زاده   زبان و ادبیات انگلیسی   h_habibzad@kashanu.ac.ir   
 
 4   حامد   حبیب زاده      آموزش زبان انگلیسی      
 
 5   محسن   حجازی      مهندسی برق مخابرات      
 
 6   علی   حسین زاده   صفحه ی شخصی علی حسین زاده   گروه معارف   hoseinzadeh@mail.kashanu.ac.ir   
 
 7   جواد   حسین زاده ساداتی   صفحه ی شخصی جواد حسین زاده ساداتی   گروه باستان شناسی   javadhoseinzadeh@kashanu.ac.ir   
 
 8   سید علی   حسینی تفرشی   صفحه ی شخصی سید علی حسینی تفرشی   بیوتکنولوژی      
 
 9   علي   حسين زاده      گروه آموزشي دروس عمومي      
 
 10   عبدالرسول   حقیر ابراهیم آبادی   صفحه ی شخصی عبدالرسول حقیر ابراهیم آبادی   شیمی و فناوری اسانس   aebrahimabadi@kashanu.ac.ir   
 
 11   ابوالفضل   حلوایی نیاسر   صفحه ی شخصی ابوالفضل حلوایی نیاسر   مهندسی برق قدرت   halvaei@kashanu.ac.ir   
 
 12   مجید   حیاتی آشتیانی   صفحه ی شخصی مجید حیاتی آشتیانی   مهندسی شیمی   hayati@kashanu.ac.ir   
 
 13   حسین   حیدری   صفحه ی شخصی حسین حیدری   ادیان و فلسفه   heydari@kashanu.ac.ir   
 
 14   رسول   حیدری سروشجانی   صفحه ی شخصی رسول حیدری سروشجانی   جغرافیا و اکوتوریسم   rasol_heidary@kashanu.ac.ir   
 
 15   ابراهیم   حیدری سمیرمی   صفحه ی شخصی ابراهیم حیدری سمیرمی   فیزیک ماده چگال   eb.heidari@gmail.com