ردیف نام نام خانوادگی صفحه شخصی گروه آموزشی پست الکترونیکی فایل رزومه
 1   حسن   خاتمی   صفحه ی شخصی حسن خاتمی   گروه فرش   hkhatami@kashanu.ac.ir   
 
 2   حسین   خراسانی زاده   صفحه ی شخصی حسین خراسانی زاده   مهندسی مکانیک سیالات   Khorasan@kashanu.ac.ir   
 
 3   حسین   خراسانی‌زاده   صفحه ی شخصی حسین خراسانی‌زاده   بهینه سازی مصرف انرژی و انرژیهای تجدید پذیر   Khorasan@kashanu.ac.ir   
 
 4   بهرام   خوشنویسان   صفحه ی شخصی بهرام خوشنویسان   نانومحاسبات   b.khosh@kashanu.ac.ir   
 
 5   بهرام   خوشنویسان   صفحه ی شخصی بهرام خوشنویسان   فیزیک ماده چگال   b.Khosh@kashanu.ac.ir   
 
 6   علی   خیاطیان   صفحه ی شخصی علی خیاطیان   فیزیک ماده چگال   khayatian@Kashanu.ac.ir