ردیف نام نام خانوادگی صفحه شخصی گروه آموزشی پست الکترونیکی فایل رزومه
 1   سید محمد   راستگوفر   صفحه ی شخصی سید محمد راستگوفر   زبان و ادبیات فارسی   rastgoo@mail.kashanu.ac.ir   
 
 2   عادل   رئیسی وانانی   صفحه ی شخصی عادل رئیسی وانانی   شیمی فیزیک   Areisi@kashanu.ac.ir   
 
 3   زینب   رحمانی نوش آبادی   صفحه ی شخصی زینب رحمانی نوش آبادی   لیزر و فوتونیک   z.rahmani@kashanu.ac.ir   
 
 4   احمدرضا   رحمتی   صفحه ی شخصی احمدرضا رحمتی   مهندسی مکانیک سیالات      
 
 5   احمدرضا   رحمتی   صفحه ی شخصی احمدرضا رحمتی      ar_rahmati@kashanu.ac.ir   
 
 6   حمید   رحیمی   صفحه ی شخصی حمید رحیمی   علوم تربیتی - مدیریت و برنامه ریزی آموزشی   dr.hamid.rahimi@kashanu.ac.ir   
 
 7   محسن   رحیمی   صفحه ی شخصی محسن رحیمی   مهندسی برق قدرت   mrahimi@kashanu.ac.ir   
 
 8   حمید   رحیمی   صفحه ی شخصی حمید رحیمی   علوم تربیتی- مدیریت و برنامه ریزی آموزشی   dr.hamid.rahimi@kashanu.ac.ir   
 
 9   مصطفی   رحیمی جونفانی      علوم ورزشی      
 
 10   مصطفی   رحیمی جونقانی      تربیت بدنی و علوم ورزشی      
 
 11   سید حسین   رسا   صفحه ی شخصی سید حسین رسا   شیمی فیزیک   Rasa@kashanu.ac.ir   
 
 12   پرویز   رستگارجزی   صفحه ی شخصی پرویز رستگارجزی   علوم قرآن و حدیث   p.rastegar@mail.kashanu.ac.ir   
 
 13   دکتر امیرحسین   رسول نیا      گروه آموزشي زبان وادبيات عرب      
 
 14   امیرحسین   رسول نیا   صفحه ی شخصی امیرحسین رسول نیا   زبان و ادبیات عربی   rasoulnia@mail.kashanu.ac.ir   
 
 15   مهران   رضائی   صفحه ی شخصی مهران رضائی   نانوساختار   Rezaei@kashanu.ac.ir   
 
 16   فرزان   رضائی   صفحه ی شخصی فرزان رضائی   مهندسی برق الکترونیک   f.rezaei@kashanu.ac.ir   
 
 17   حسن   رضازاده   صفحه ی شخصی حسن رضازاده   ادیان و فلسفه   rezazade@kashanu.ac.ir   
 
 18   علی اصغر   رضایی   صفحه ی شخصی علی اصغر رضایی   ریاضی محض   a_rezaei@kashanu.ac.ir   
 
 19   مهران   رضایی   صفحه ی شخصی مهران رضایی   مهندسی شیمی   Rezaei@kashanu.ac.ir   
 
 20   عباسعلی   رضایی نیا   صفحه ی شخصی عباسعلی رضایی نیا   گروه باستان شناسی   rezaeenia@kashanu.ac.ir   
 
 21   محمدتقی   رضوان   صفحه ی شخصی محمدتقی رضوان   مهندسی صنایع   rezvan@kashanu.ac.ir   
 
 22   زهرا   رضوانی   صفحه ی شخصی زهرا رضوانی   بیوتکنولوژی   Rezvani@kashanu.ac.ir   
 
 23   سید محمد   رضویان   صفحه ی شخصی سید محمد رضویان   مهندسی معدن   razavian@kashanu.ac.ir   
 
 24   حسینعلی   رفیعی پور   صفحه ی شخصی حسینعلی رفیعی پور   بیوتکنولوژی   Rafieepour@kashanu.ac.ir   
 
 25   عبدالعلی   رمضانی   صفحه ی شخصی عبدالعلی رمضانی   نانوساختار   rmzn@Kashanu.ac.ir   
 
 26   عبدالعلی   رمضانی   صفحه ی شخصی عبدالعلی رمضانی   فیزیک ماده چگال   rmzn@Kashanu.ac.ir   
 
 27   رضا   رمضانی آرانی   صفحه ی شخصی رضا رمضانی آرانی   ذرات بنیادی و نظریه میدان   ramarani@kashanu.ac.ir   
 
 28   احمد   رمضانی مقدم   صفحه ی شخصی احمد رمضانی مقدم   فیزیک هسته ای   ramezamo@kashanu.ac.ir   
 
 29   ابوالفضل   رنجبر فردویی   صفحه ی شخصی ابوالفضل رنجبر فردویی   علوم مهندسی بیابان   aranjbar@kashanu.ac.ir   
 
 30   رضا   روحانی   صفحه ی شخصی رضا روحانی   زبان و ادبیات فارسی   r.ruhani@mail.kashanu.ac.ir   
 
 31   سیّد احسان   روزمه   صفحه ی شخصی سیّد احسان روزمه   فیزیک ماده چگال   roozmeh@Kashanu.ac.ir