ردیف نام نام خانوادگی صفحه شخصی گروه آموزشی پست الکترونیکی فایل رزومه
 1   محمد   سبحانی نیا   صفحه ی شخصی محمد سبحانی نیا   گروه معارف   sobhaninia@kashanu.ac.ir   
 
 2   مجید   سبز پوشان   صفحه ی شخصی مجید سبز پوشان   مهندسی مکانیک سیالات   Spooshan@kashanu.ac.ir   
 
 3   مجید   سبزپوشانی   صفحه ی شخصی مجید سبزپوشانی   بهینه سازی مصرف انرژی و انرژیهای تجدید پذیر   Spooshan@kashanu.ac.ir   
 
 4   مهدی   سبزواری   صفحه ی شخصی مهدی سبزواری   گروه ریاضی کاربردی   sabzevari@kashanu.ac.ir   
 
 5   حسین   ستار   صفحه ی شخصی حسین ستار   علوم قرآن و حدیث   sattar@mail.kashanu.ac.ir   
 
 6   مسلم   ستوده خواه   صفحه ی شخصی مسلم ستوده خواه   شیمی معدنی   setoodehkhah@kashanu.ac.ir   
 
 7   عباس   سعادتمندی   صفحه ی شخصی عباس سعادتمندی   گروه ریاضی کاربردی   saadatmandi@kashanu.ac.ir   
 
 8   بهزاد   سلطانی   صفحه ی شخصی بهزاد سلطانی   مهندسی مکانیک جامدات      
 
 9   معصومه   سلطانی   صفحه ی شخصی معصومه سلطانی   مهندسی عمران   msoltani@kashanu.ac.ir   
 
 10   زینب   سلطانی رنانی   صفحه ی شخصی زینب سلطانی رنانی   ریاضی محض   z.soltani@kashanu.ac.ir   
 
 11   سعید   سلطانی محمدی   صفحه ی شخصی سعید سلطانی محمدی   مهندسی معدن   saeedsoltani@kashanu.ac.ir   
 
 12   مهران   سهراب زاده   صفحه ی شخصی مهران سهراب زاده   علوم اجتماعی - پژوهشگری   sohrabzadeh@mail.kashanu.ac.ir   
 
 13   مهران   سهراب زاده   صفحه ی شخصی مهران سهراب زاده   علوم اجتماعی   sohrabzadeh@mail.kashanu.ac.ir   
 
 14   مهران   سهراب زاده   صفحه ی شخصی مهران سهراب زاده   علوم اجتماعی- پژوهشگری   sohrabzadeh@kashanu.ac.ir   
 
 15   عباس   سیدی      حقوق      
 
 16   سید محمد هادی   سیدی نژاد   صفحه ی شخصی سید محمد هادی سیدی نژاد   ریاضی محض   seiiedine@kashanu.ac.ir   
 
 17   محسن   سیفی   صفحه ی شخصی محسن سیفی   زبان و ادبیات عربی   seifi@mail.kashanu.ac.ir