ردیف نام نام خانوادگی صفحه شخصی گروه آموزشی پست الکترونیکی فایل رزومه
 1   عباس   صادق زاده عطار   صفحه ی شخصی عباس صادق زاده عطار   مهندسی متالورژی   sadeghzadeh@kashanu.ac.ir   
 
 2   امیرحسین   صادقپور   صفحه ی شخصی امیرحسین صادقپور   گروه فناوری معماری   sadeghpour@kashanu.ac.ir   
 
 3   احسان   صادقی   صفحه ی شخصی احسان صادقی   نانوابزار   sdgh@kashanu.ac.ir   
 
 4   احسان   صادقی   صفحه ی شخصی احسان صادقی   فیزیک هسته ای   sdgh@kashanu.ac.ir   
 
 5   ستار   صادقی ده چشمه      علوم اجتماعی - پژوهشگری   satarsadeghi4@gmail.com ؛ satarsadeghi@kashanu.ac.ir   
 
 6   ستار   صادقی ده چشمه      علوم اجتماعی- پژوهشگری   satarsadeghi4@gmail.com:satarsadeghi@kashanu.ac.ir   
 
 7   غلامرضا   صالح علوی   صفحه ی شخصی غلامرضا صالح علوی   گروه فرش   salehalavi@kashanu.ac.ir   
 
 8   حسین   صباغیان بیدگلی   صفحه ی شخصی حسین صباغیان بیدگلی   مهندسی کامپیوتر   hsabaghianb@kashanu.ac.ir   
 
 9   مجید   صدوقی   صفحه ی شخصی مجید صدوقی   روانشناسی عمومی   sadoughi@mail.kashanu.ac.ir   
 
 10   مجید   صدوقی   صفحه ی شخصی مجید صدوقی   روانشناسی تربیتی   sadoughi@mail.kashanu.ac.ir   
 
 11   مجید   صدوقی   صفحه ی شخصی مجید صدوقی   روانشناسی عمومی   sadoughi@kashanu.ac.ir   
 
 12   غلامحسین   صدیفیان   صفحه ی شخصی غلامحسین صدیفیان   مهندسی شیمی   sodeifian@kashanu.ac.ir   
 
 13   فریبرز   صدیق ارفعی   صفحه ی شخصی فریبرز صدیق ارفعی   روانشناسی عمومی   fsa@mail.kashanu.ac.ir   
 
 14   فریبرز   صدیق ارفعی   صفحه ی شخصی فریبرز صدیق ارفعی   روانشناسی عمومی   fsa@kashanu.ac.ir   
 
 15   جواد   صفایی قمی   صفحه ی شخصی جواد صفایی قمی   شیمی آلی   Safaei@kashanu.ac.ir   
 
 16   جواد   صفری   صفحه ی شخصی جواد صفری   شیمی آلی   Safari@kashanu.ac.ir   
 
 17   مسعود   صلواتی نیاسر   صفحه ی شخصی مسعود صلواتی نیاسر   شیمی معدنی   Salavati@kashanu.ac.ir   
 
 18   مسعود   صلواتی نیاسر   صفحه ی شخصی مسعود صلواتی نیاسر   سلولهای خورشیدی   Salavati@kashanu.ac.ir   
 
 19   روح الله   صیادی نژاد   صفحه ی شخصی روح الله صیادی نژاد   زبان و ادبیات عربی   saiady@kashanu.ac.ir