ردیف نام نام خانوادگی صفحه شخصی گروه آموزشی پست الکترونیکی فایل رزومه
 1   مرتضی   عابدینی   صفحه ی شخصی مرتضی عابدینی   مهندسی متالورژی   mabedini@kashanu.ac.ir   
 
 2   علی   عارف منش   صفحه ی شخصی علی عارف منش   مهندسی مکانیک سیالات      
 
 3   علی   عارف منش   صفحه ی شخصی علی عارف منش   بهینه سازی مصرف انرژی و انرژیهای تجدید پذیر      
 
 4   محمد   عارفی   صفحه ی شخصی محمد عارفی   مهندسی مکانیک جامدات   arefi@kashanu.ac.ir   
 
 5   بابک   عالمی   صفحه ی شخصی بابک عالمی   گروه فناوری معماری   alemi@kashanu.ac.ir   
 
 6   علی   عالی انواری   صفحه ی شخصی علی عالی انواری   مهندسی معدن   ali_aalianvari@yahoo.com   
 
 7   ملیحه   عباس زاده   صفحه ی شخصی ملیحه عباس زاده   مهندسی معدن   abbaszadeh@kashanu.ac.ir   
 
 8   محمود   عباسی   صفحه ی شخصی محمود عباسی   مهندسی متالورژی   m.abbasi@aut.ac.ir   
 
 9   مصطفی   عباسی مقدم      علوم قرآن و حدیث      
 
 10   علی اکبر   عباسیان آرانی   صفحه ی شخصی علی اکبر عباسیان آرانی   مهندسی مکانیک سیالات   Abbasian@kashanu.ac.ir   
 
 11   علی اکبر   عباسیان آرانی   صفحه ی شخصی علی اکبر عباسیان آرانی   بهینه سازی مصرف انرژی و انرژیهای تجدید پذیر   Abbasian@kashanu.ac.ir   
 
 12   علی اکبر   عبدالله زاده   صفحه ی شخصی علی اکبر عبدالله زاده   مهندسی معدن      
 
 13   عباس   عبدلی آرانی   صفحه ی شخصی عباس عبدلی آرانی   لیزر و فوتونیک   abdoliabbas@kashanu.ac.ir   
 
 14   ابوالفضل   عرب بیگی   صفحه ی شخصی ابوالفضل عرب بیگی   گروه صنایع دستی   arabbeigi@kashanu.ac.ir   
 
 15   حسن   عزیزی   صفحه ی شخصی حسن عزیزی   گروه فرش   azizi@kashanu.ac.ir   
 
 16   جلال   عسکری   صفحه ی شخصی جلال عسکری   گروه ریاضی کاربردی   askari@kashanu.ac.ir   
 
 17   علی   عمرانی پور   صفحه ی شخصی علی عمرانی پور   گروه معماری   a_omrani@kashanu.ac.ir