ردیف نام نام خانوادگی صفحه شخصی گروه آموزشی پست الکترونیکی فایل رزومه
 1   مهدی   غضنفری مجرد   صفحه ی شخصی مهدی غضنفری مجرد   فیزیک هسته ای   ghazanfari@kashanu.ac.ir   
 
 2   عبدالرسول   غفاری   صفحه ی شخصی عبدالرسول غفاری   زبان و ادبیات عربی   ghaffari@mail.kashanu.ac.ir   
 
 3   علی   غلامی   صفحه ی شخصی علی غلامی   شیمی تجزیه   AGholami@kashanu.ac.ir   
 
 4   یونس   غلامی   صفحه ی شخصی یونس غلامی   جغرافیا و اکوتوریسم   yonesgholami@kashanu.ac.ir   
 
 5   محمدرضا   غیاثیان   صفحه ی شخصی محمدرضا غیاثیان   گروه مطالعات عالی هنر   mrgh73@yahoo.com