ردیف نام نام خانوادگی صفحه شخصی گروه آموزشی پست الکترونیکی فایل رزومه
 1   محسن   قاسم پور      علوم قرآن و حدیث      
 
 2   محسن   قاسم پور راوندی   صفحه ی شخصی محسن قاسم پور راوندی   علوم قرآن و حدیث   ghasempour@mail.kashanu.ac.ir   
 
 3   احمد رضا   قاسمی خوزانی   صفحه ی شخصی احمد رضا قاسمی خوزانی   مهندسی مکانیک جامدات   Ghasemi@kashanu.ac.ir   
 
 4   هدی   قاسمیه   صفحه ی شخصی هدی قاسمیه   علوم مهندسی مرتع و آبخیزداری   h.ghasemieh@kashanu.ac.ir   
 
 5   هدي   قاسميه      گروه آموزشي دروس عمومي      
 
 6   احسان   قدرت اللهی      ادیان و فلسفه      
 
 7   سید عبدالجابر   قدرتیان کاشان   صفحه ی شخصی سید عبدالجابر قدرتیان کاشان   اعضای هیات علمی   ghodratian@kashanu.ac.ir   
 
 8   سيدعبدالجابر   قدرتيان      مديريت طرح و برنامه      
 
 9   حسین   قربان پور   صفحه ی شخصی حسین قربان پور   زبان و ادبیات فارسی   ghorbanpoor@kashanu.ac.ir   
 
 10   علی   قربان پور آرانی   صفحه ی شخصی علی قربان پور آرانی   مهندسی مکانیک جامدات      
 
 11   علی   قربان پور آرانی   صفحه ی شخصی علی قربان پور آرانی      aghorban@kashanu.ac.ir   
 
 12   علی   قربانپور آرانی   صفحه ی شخصی علی قربانپور آرانی   نانومحاسبات      
 
 13   حمید   قربانی   صفحه ی شخصی حمید قربانی   گروه آمار و کاربردها   hamidghorbani@kashanu.ac.ir   
 
 14   سیّد محمدباقر   قرشی   صفحه ی شخصی سیّد محمدباقر قرشی   لیزر و فوتونیک   mghorashi@kashanu.ac.ir   
 
 15   سید مهدی   قریشی   صفحه ی شخصی سید مهدی قریشی   شیمی تجزیه   S.M.Ghoreishi@kashanu.ac.ir   
 
 16   فتحعلی   قشقائی فر   صفحه ی شخصی فتحعلی قشقائی فر   گروه فرش   f.ghashghaeifar@kashanu.ac.ir   
 
 17   رضا   قضاوی   صفحه ی شخصی رضا قضاوی   علوم مهندسی مرتع و آبخیزداری   ghazavi@kashanu.ac.ir   
 
 18   رضا   قضاوي      گروه آموزشي دروس عمومي      
 
 19   سعید   قماشی   صفحه ی شخصی سعید قماشی   حقوق   ghomashi@mail.kashanu.ac.ir   
 
 20   سعید   قماشی   صفحه ی شخصی سعید قماشی   حقوق   ghomashi@mail.kashanu.ac.ir   
 
 21   سعید   قماشی   صفحه ی شخصی سعید قماشی   حقوق   ghomashi@kashanu.ac.ir   
 
 22   امیر   قنبرپور نصرتی      تربیت بدنی و علوم ورزشی      
 
 23   امیر   قنبرپور نصرتی      علوم ورزشی      
 
 24   محمد   قنبری   صفحه ی شخصی محمد قنبری   شیمی آلی   ghanbari-m@kashanu.ac.ir   
 
 25   لیلا   قنبری ممان      گروه علوم کامپیوتر   ghanbari at kashanu dot ac dot ir   
 
 26   منصوره   قوام   صفحه ی شخصی منصوره قوام   علوم مهندسی مرتع و آبخیزداری   mghavam@kashanu.ac.ir