کنترل محرکه های موتورهای DC بدون جاروبک

نویسندگانسیدحسین اجتهد-ابو الفضل حلوائی نیاسر
تاریخ انتشار۲۰۱۶-۱۰-۰۱
رتبه نشریهعلمی - ترویجی
نوع نشریهالکترونیکی
نمایه نشریهISC

چکیده مقاله

امروزه استفاده از محرکه¬های موتورهای DC بدون جاروبک (BLDC) سرعت متغیر، به دلیل مزایای فراوان نظیر بازده بالا، چگالی توان و گشتاور زیاد، سهولت در کنترل، قابلیت اطمینان بالا، و نگهداری کم¬هزینه‌تر، در کاربردهای صنعتی و خانگی افزایش چشمگیری یافته است. این مقاله به بررسی روش¬های مختلف کنترلی در سیستم محرکه این موتورها می¬پردازد و و کیفیت گشتاور تولیدی در هر روش را بررسی می¬نماید. روش¬های متداول کنترل این موتورها شامل کنترل جریان شبه¬مربعی لینک dc و جریان فازها با برخی روش¬های جدید نظیرکنترل مستقیم گشتاور مقایسه می¬گردند. همچنین روش کنترل برداری بهبود¬یافته که عموما برای موتورهای PMSM کاربرد دارد برای موتور BLDC بکار گرفته شده است. رفتار موتور BLDC با تمامی روش¬ها شبیه¬سازی می¬گردد. منابع مختلف ایجاد ضربان گشتاور در این موتورها بررسی و راهکارهای موثر بیان می¬گردند. در ادامه عملکرد موتور BLDC در سرعت¬های بالا تحلیل و مشکلات و راه¬حل-های مربوطه تبیین می¬گردند. همچنین به¬منظور کاهش پیچیدگی سخت¬افزاری و هزینه محرکه، روش¬های مختلف تخمین موقعیت و سرعت روتور برای این موتورها بررسی می¬شوند. در نهایت جنبه¬های مختلف پیاده¬سازی محرکه یک موتور BLDC ارزیابی و پیشنهاداتی جهت انتخاب روش کنترلی مناسب و موثر و چگونگی پیاده¬سازی ارائه می¬گردند.