مدلسازی غیرخطی و کنترل جامع مقاوم توربین بادی سرعت- متغیر با ژنراتور القایی قفس سنجابی و کنترل زاویه پیچش پره‌ها

نویسندگانسیدحسین اجتهد
تاریخ انتشار۲۰۱۷-۹-۰۱
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نمایه نشریهISC ,SID

چکیده مقاله

در این مقاله، پس از ارائه مدل فضای حالت غیرخطی توربین بادی با ژنراتور القایی قفس سنجابی، ابتدا مدل تجمیع یافته¬ی غیر خطی توربین بادی سرعت متغیر با تغییر زاویه پیچش پره‌ها توسعه یافته، سپس کنترل¬کننده اولیه و مولد سیگنال مرجعی طراحی می‌شود که در سرعتهای مختلف باد، ضمن کنترل ولتاژ پایانه خروجی ژنراتور، بالابردن بازدهی آن و افزایش توان استخراج شده از انرژی باد، سیستم را به نقطه کار مطلوب هدایت نماید. در ادامه به روشH∞، برای مدل خطی‌شده، یک کنترل‌کننده تکمیلی مقاوم طراحی می¬گردد که سیستم را در حضور نامعینی‌های ایجادشده در آن برای بهبود عملکرد در حالت گذرا کنترل نماید. ایده کنترل تکمیلی، که قبل از این برای نیروگاههای آبی و حرارتی مورد استفاده قرار گرفته، در این مقاله برای توربینهای بادی به کار رفته است.