فیلتر شده بر اساس : پژوهشکده انرژی
نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
علیرضا

علیرضا رحیمی بیدگلی

استادیار
پژوهشکده انرژی - مهندسی مکانیک (سیستمهای انرژی)
علیرضا رحیمی بیدگلی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱-۵۵۹۱۳۲۸۳ پژوهشکده انرژی - مهندسی مکانیک (سیستمهای انرژی)

https://faculty.kashanu.ac.ir/alirezarahimi/fa