کتب

  1. باید سلام کرد به گسترده زیستن (مجموعه‌شعر): قم، همسایه، 1376.
  2. طنز در زبان عرفان: قم، فراگفت، 1386.
  3. زبان عرفان: قم، فراگفت، 1387. (چاپ دوم: فراگفت، 1388) (چاپ سوم: سخن، 1389)
  4. ترنم معنی؛ گزیده رباعیات باباافضل کاشانی: کاشان، مرکز کاشان‌پژوهی دانشگاه کاشان، 1389.
  5. کاروند نگارش فارسی: قم، هاجر، 1389.
  6. تذکره شعرای معاصرین دارالایمان قم (مقدمه و تصحیح): قم، بنیاد قم‌پژوهی و کتابخانه آیه الله العظمی مرعشی نجفی، 1393.
  7. فولاد و گل سرخ (مجموعه‌شعر): تهران، آفرینه، 1394.
  8. بوطیقای سه‌گانی و مسائل آن: اصفهان: گفتمان اندیشه معاصر، 1394.
  9. زیر چترم باران (مجموعه سه‌گانی): اصفهان، گفتمان اندیشه معاصر، 1394.
  10. صدای تازه (گلچین سه‌گانی‌های کلاسیک و نیمایی): اصفهان، گفتمان اندیشه معاصر، 1394.