پایان نامه ها

 

کارشناسی ارشد:

 

 1. نظریه ادبی مهدی اخوان ثالث و احمد شاملو، دانشجو: عباس جبّاری مقدم، تیر 1382
 2. سیری در اصطلاحنامه‌نویسی عرفانی، دانشجو: لیلا باقری، مهر 1382.
 3. سبک‌شناسی نثر داستانی معاصر، دانشجو: مهتاب استادی، دی 1383.
 4. تصحیح و تعلیقات غزلیات ملک قمی، دانشجو: مریم ایروانی، فروردین 1384.
 5. سمبولیسم نور از ایران باستان تا حکت الاشراق سهروردی، دانشجو: سارا مؤذن، فروردین 1385.
 6. خوشه‌های خیال در غزلیات بیدل، دانشجو: محمود نیکبخت نصرآبادی، اردیبهشت 1376.
 7. باستانگرایی در شعر امروز (با ویژه‌کاری بر شعر شاملو، اخوان، سپهری و شفیعی کدکنی)، دانشجو: مهدی سلطانی، اسفند 1386.
 8. بررسی شعر سیاسی معاصر (از نیما تا انقلاب اسلامی)، دانشجو: حامد ارباب‌حسنی آرانی، بهمن 1387.
 9. پارادوکس در شعر معاصر فارسی، دانشجو: فاطمه محمودیان، تیر 1388.
 10. بررسی ساختار زبان شعر حمید مصدق، دانشجو: نداالسادات مصطفوی، بهمن 1388.
 11. رویکردهای سیاسی- اجتماعی در ادبیات نمایشی فارسی با تکیه بر آثار غلامحسین ساعدی، دانشجو: سپیده موسوی گورابی، بهمن 1388.
 12. تصحیح و تعلیقات خداوندنامه صبای کاشانی- قسمت 2، دانشجو: مرتضی خنکال، بهمن 1388.
 13. مطالعه‌ای در باب تاریخچه انجمنهای ادبی از قرن چهارم تا پایان عصر صفوی، دانشجو: احمد نادری سمیرمی، بهمن 1388.
 14. تصحیح و تعلیقات دیوان مؤذن خراسانی، دانشجو: تکتم بهرامی، خرداد 1390.
 15. تصحیح و تعلیقات دیوان رفیق اصفهانی، دانشجو: فرزانه صمدانی، مهر 1390.
 16. بررسی انتقادی صنایع بدیعی در اشعار چهار شاعر معاصر (یدالله رؤیایی، رضا براهنی، محمد حقوقی، محمدرضا شفیعی کدکنی)، دانشجو: نجمه‌السادات هاشمی، دی 1390.
 17. بررسی تطبیقی مضامین حکمی در شعر ابوالعلاء معری و ناصرخسرو قبادیانی، دانشجو: سیده فاطمه دریاباری، بهمن 1390.
 18. تصحیح و تعلیقات دیوان طرزی افشار، دانشجو: آسیه عالی‌پور هفشجانی، تیر 1391.
 19. طنز در آثار سنائی، دانشجو: زهرا نعمتی، شهریور 1391.
 20. بررسی نقدهای شعر فروغ فرخزاد و سهراب سپهری، دانشجو: نفیسه نصیری، دی 1391.
 21. تصحیح و تعلیقات فارغنامه، دانشجو: زهرا بلندی آرانی، اسفند 1391.
 22. نمادهای کهن‌الگویی در مثنوی معنوی، دانشجو: عاطفه میرقادری، مهر 1392.
 23. بررسی مؤلفه‌های رمان پست مدرن در آثار رضا امیرخانی و شهرنوش پارسی‌پور، دانشجو: سمانه پورغلامی، مهر 1392.
 24. جریان‌شناسی غزل معاصر بعد از انقلاب اسلامی، دانشجو: سعیده عربزاده، مهر 1392.
 25. گونه‌شناسی شعر کوتاه فارسی، دانشجو: الهام نیکبخت نصرآبادی، آذر 1392.
 26. بدیعیه در شعر فارسی، دانشجو: فروزان طویلی، بهمن 1392.
 27. بررسی ساختاری و محتوایی سرگذشتنامه‌های عرفانی تا قرن نهم، دانشجو: فریبا معینی نجف‌آبادی، شهریور 1393.
 28. روش‌شناسی فرهنگ‌های فارسی معاصر، دانشجو: دانشجو: سپیده دش، مهر 1393.
 29. بررسی تطبیقی اندیشه‌های مولوی در مثنوی و فلسفه کی‌یر کگارد، دانشجو: راضیه خسروی سرشکی، اسفند 1393.
 30. نشانه‌شناسی داستان‌های هوشنگ گلشیری بر پایه دسته‌بندی پِیرس، دانشجو: زینب شب‌بیدار، شهریور 1394.
 31. نقد و بررسی شروح دیوان خاقانی، دانشجو: سید حسن حسینی، شهریور 1394.
 32. گونه‌شناسی شعر عامیانه فارسی، دانشجو: زهره یوری، شهریور 1394.
 33. بررسی ویژگی‌های زبانی و ادبی سبک آذربایجانی در شعر خاقانی، دانشجو: سمیه استکی‌فر، بهمن 1394.
 34. بررسی سیر بحث کنایه در آثار بلاغی فارسی، دانشجو: سمیه استکی‌فر، تیر ا295.
 35. بررسی مقایسه‌ای گفتگو در ادبیات و سینما بر پایه دو فیلم اقتباسی و مآخذ آن‌ها، دانشجو: هنگامه قاسمی، شهریور 1395.
 36. نمادشناسی داستان‌های منیرو روانی‌پور، دانشجو: زهره طاهرزاده، بهمن 1395.
 37. اشارات و مفاهیم قرآنی در آثار علی‌ موسوی گرمارودی، علی معلم، سید حسن حسینی و قیصر امین‌پور، دانشجو: علی حسنیان، اردیبهشت 1396.
 38. بررسی مؤلفه‌های گفتمان روستایی در آثار محمود دولت‌آبادی، دانشجو: ریحانه بیگدلی مشهدی، تیر 1396.
 39. بررسی مؤلفه‌های مکتب وقوع در جریان غزل وقوع نو (با تکیه بر شعر منوچهر نیستانی، حسین منزوی و محمدعلی بهمنی)، دانشجو: حسنی محمدزاده کاشی، شهریور 1398.
 40. گونه‌شناسی شعر آیینی کودک در ایران، دانشجو: مرضیه تهرانی، آبان 1398.

 

دکترا:

 

 1. بوطیقای شعر سپید فارسی، دانشجو: حسین عشیری کردشامی، بهمن 1395.
 2. بررسی خاستگاه‌های قصیده در سبک خراسانی بر پایه نظریه بینامتنیت، دانشجو: روح‌الله پورحیدری، تیر 1398.
 3. بررسی تاریخی، ساختاری و محتوایی طنز پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سمیه حیدری‌نسب، شهریور 1398.