نمایش ۱۸۱ تا ۱۹۸ مورد از کل ۳۰۳ مورد.
زینب

زینب طلوعی

دکترای تخصصی
دانشکده شیمی - زیست شناسی سلولی و مولکولی
زینب طلوعی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده شیمی - زیست شناسی سلولی و مولکولی
۰۳۱۵۵۹۱۲۳۰۱

https://faculty.kashanu.ac.ir/ztoluei/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
داود

داود ظریفی

دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - مخابرات
داود ظریفی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی برق - مخابرات
۰۳۱۵۵۹۱۳۴۷۰

https://faculty.kashanu.ac.ir/zarifi/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
مرتضی

مرتضی عابدینی

دکترای تخصصی
دانشکده مهـندسـی - مهندسی متالورژی
مرتضی عابدینی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده مهـندسـی - مهندسی متالورژی
۵۵۹۱۲۴۵۵

https://faculty.kashanu.ac.ir/mabedini/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
علی

علی عارف منش

دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات
علی عارف منش
دانشیار دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات
-

https://faculty.kashanu.ac.ir/arefmanesh/fa

محمد

محمد عارفی

دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - طراحی جامدات
محمد عارفی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - طراحی جامدات
۵۵۹۱۳۴۰۵

https://faculty.kashanu.ac.ir/arefi/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
بابک

بابک عالمی

دکترای تخصصی
دانشکده معماری و هنر - تکنولوژی معماری
بابک عالمی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده معماری و هنر - تکنولوژی معماری
-

https://faculty.kashanu.ac.ir/alemi/fa

علی

علی عالی انواری

دکترای تخصصی
دانشکده مهـندسـی - مهندسی معدن
علی عالی انواری
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده مهـندسـی - مهندسی معدن
-

https://faculty.kashanu.ac.ir/anvari/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
محمود

محمود عباسی

دکترای تخصصی
دانشکده مهـندسـی - مهندسی متالورژی
محمود عباسی
دانشیار دکترای تخصصی
دانشکده مهـندسـی - مهندسی متالورژی
-

https://faculty.kashanu.ac.ir/mabbasi/fa

مصطفی

مصطفی عباسی مقدم

دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن وحدیث
مصطفی عباسی مقدم
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن وحدیث
-

https://faculty.kashanu.ac.ir/abbasim/fa

علی اکبر

علی اکبر عباسیان آرانی

دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات
علی اکبر عباسیان آرانی
دانشیار دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات
۰۳۱۵۵۹۱۳۴۳۶

https://faculty.kashanu.ac.ir/abbasian/fa

گوگل اسکالر
علی اکبر

علی اکبر عبدالله زاده

دکترای تخصصی
دانشکده مهـندسـی - مهندسی معدن
علی اکبر عبدالله زاده
دانشیار دکترای تخصصی
دانشکده مهـندسـی - مهندسی معدن
-

https://faculty.kashanu.ac.ir/abdzad/fa

عباس

عباس عبدلی آرانی

دکترای تخصصی
دانشکده فیزیک - لیزر و فوتونیک
عباس عبدلی آرانی
دانشیار دکترای تخصصی
دانشکده فیزیک - لیزر و فوتونیک
۰۳۱۵۵۹۱۳۰۶۳

https://faculty.kashanu.ac.ir/abdoliabbas/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
ابوالفضل

ابوالفضل عرب بیگی

کارشناسی ارشد
دانشکده معماری و هنر - صنایع دستی
ابوالفضل عرب بیگی
مربی کارشناسی ارشد
دانشکده معماری و هنر - صنایع دستی
۰۳۱۵۵۹۱۳۱۵۷

https://faculty.kashanu.ac.ir/arabbeigi/fa

جلال

جلال عسکری

دکترای تخصصی
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی کاربردی
جلال عسکری
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی کاربردی
۵۵۹۱۲۳۷۹

https://faculty.kashanu.ac.ir/askari/fa

گوگل اسکالر
علی

علی عمرانی پور

دکترای تخصصی
دانشکده معماری و هنر - مهندسی معماری
علی عمرانی پور
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده معماری و هنر - مهندسی معماری
۰۳۱۵۵۹۱۳۱۴۲

https://faculty.kashanu.ac.ir/aomrani/fa

مهدی

مهدی غضنفری مجرد

دکترای تخصصی
دانشکده فیزیک - فیزیک هسته ای
مهدی غضنفری مجرد
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده فیزیک - فیزیک هسته ای
۰۳۱۵۵۹۱۲۳۹۹

https://faculty.kashanu.ac.ir/ghazanfari/fa

علی

علی غلامی

دکترای تخصصی
دانشکده شیمی - شیمی تجزیه
علی غلامی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده شیمی - شیمی تجزیه
۰۳۱۵۵۹۱۲۳۸۰

https://faculty.kashanu.ac.ir/agholami/fa