نمایش ۱۲۷ تا ۱۴۴ مورد از کل ۲۹۳ مورد.
مصطفی

مصطفی زاهدی فر

دکترای تخصصی
دانشکده فیزیک - فیزیک هسته ای
مصطفی زاهدی فر
استاد دکترای تخصصی
- دانشکده فیزیک - فیزیک هسته ای

https://faculty.kashanu.ac.ir/zahedifar/fa

گوگل اسکالر
عباس

عباس زراعت

دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی - حقوق
عباس زراعت
استاد دکترای تخصصی
۵۵۱۳۰۱۵ دانشکده علوم انسانی - حقوق

https://faculty.kashanu.ac.ir/zeraat/fa

فرهاد

فرهاد زمانی

دکترای تخصصی
دانشکده فیزیک - فیزیک ذرات بنیادی و نظریه ی میدان
فرهاد زمانی
استادیار دکترای تخصصی
۵۵۹۱۳۰۵۶ دانشکده فیزیک - فیزیک ذرات بنیادی و نظریه ی میدان

https://faculty.kashanu.ac.ir/fzamani/fa

گوگل اسکالر
سروش

سروش زمانی مقدم

دکترای تخصصی
دانشکده فیزیک - فیزیک ذرات بنیادی و نظریه ی میدان
سروش زمانی مقدم
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۰۵۷ دانشکده فیزیک - فیزیک ذرات بنیادی و نظریه ی میدان

https://faculty.kashanu.ac.ir/zamanimoghaddam/fa

حمیدرضا

حمیدرضا زنگنه

دکترای تخصصی
دانشکده فیزیک - لیزر و فوتونیک
حمیدرضا زنگنه
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۵۷۳ دانشکده فیزیک - لیزر و فوتونیک

https://faculty.kashanu.ac.ir/hrzangeneh/fa

زهره

زهره زهرایی

دکترای تخصصی
دانشکده شیمی - زیست شناسی سلولی و مولکولی
زهره زهرایی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۳۹۶ دانشکده شیمی - زیست شناسی سلولی و مولکولی

https://faculty.kashanu.ac.ir/zahraie/fa

محمد

محمد سبحانی نیا

دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - معارف اسلامی
محمد سبحانی نیا
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - معارف اسلامی

https://faculty.kashanu.ac.ir/sobhaninia/fa

مجید

مجید سبزپوشانی

دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات
مجید سبزپوشانی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۳۶۱۵۹۱۲۴۳۲ دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات

https://faculty.kashanu.ac.ir/spooshan/fa

مهدی

مهدی سبزواری

دکترای تخصصی
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی کاربردی
مهدی سبزواری
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم ریاضی - ریاضی کاربردی

https://faculty.kashanu.ac.ir/sabzevari/fa

حسین

حسین ستار

دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن وحدیث
حسین ستار
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات و زبان های خارجی - الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن وحدیث

https://faculty.kashanu.ac.ir/sattar/fa

مسلم

مسلم ستوده خواه

دکترای تخصصی
دانشکده شیمی - شیمی معدنی
مسلم ستوده خواه
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۳۰۴۶ دانشکده شیمی - شیمی معدنی

https://faculty.kashanu.ac.ir/setoodehkhah/fa

عباس

عباس سعادتمندی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی کاربردی
عباس سعادتمندی
استاد دکترای تخصصی
۵۵۹۱۲۳۶۱ دانشکده علوم ریاضی - ریاضی کاربردی

https://faculty.kashanu.ac.ir/saadatmandi/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
زینب

زینب سعیدیان

دکترای تخصصی
دانشکده علوم ریاضی - ریاضی کاربردی
زینب سعیدیان
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم ریاضی - ریاضی کاربردی

https://faculty.kashanu.ac.ir/saeidian/fa

گوگل اسکالر
بهزاد

بهزاد سلطانی

دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - طراحی جامدات
بهزاد سلطانی
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک - طراحی جامدات

https://faculty.kashanu.ac.ir/bsoltani/fa

معصومه

معصومه سلطانی

دکترای تخصصی
دانشکده مهـندسـی - مهندسی عمران
معصومه سلطانی
استادیار دکترای تخصصی
۰۳۱۵۵۹۱۲۴۱۲ دانشکده مهـندسـی - مهندسی عمران

https://faculty.kashanu.ac.ir/msoltani/fa

سعید

سعید سلطانی محمدی

دکترای تخصصی
دانشکده مهـندسـی - مهندسی معدن
سعید سلطانی محمدی
دانشیار دکترای تخصصی
۵۵۹۱۲۴۴۱ دانشکده مهـندسـی - مهندسی معدن

https://faculty.kashanu.ac.ir/saeedsoltani/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
جواد

جواد سلیمی سرتختی

دکترای تخصصی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر
جواد سلیمی سرتختی
استادیار دکترای تخصصی
۵۵۹۱۳۴۸۹ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر

https://faculty.kashanu.ac.ir/salimi/fa

گوگل اسکالر
مهران

مهران سهراب زاده

دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانی - علوم اجتماعی
مهران سهراب زاده
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی - علوم اجتماعی

https://faculty.kashanu.ac.ir/sohrabzadeh/fa