بررسی فرآیند خود رقیق کنی در تیکنرها با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی

نویسندگانرامین رحیمی,علی اکبر عبد الله زاده
نشریهنشریه تحلیلی و عددی در مهندسی معدن
شماره صفحات۳۳
شماره مجلد۹
ضریب تاثیر (IF)ثبت نشده
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۸/۱۲/۲۰
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهالکترونیکی
کشور محل چاپایران
نمایه نشریهISC

چکیده مقاله

تیکنرها از واحدهای کلیدی در کارخانه های فرآوری مواد معدنی هستند و برای جداسازی جامد از مایع استفاده می شوند. در تحقیق حاضر الگوی اختلاط فازهای پالپ و آب زلال در کانال مخلوط¬ کننده موسوم به ایداک و تاثیر تغییر دبی بر فرآیند رقیق¬سازی قبل از ورود به چاه خوراک در تیکنرهای مس میدوک با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی بررسی شده است. مطالعه رفتار سیالات با استفاده از مدل¬سازی معادلات پیوستگی و نویراستوکس توسط نسخه 14.5 نرم¬ افزار فلوئنت انجام شد. برای اعمال شرایط جریان آشفته از تابع کتابخانه¬ای k-ԑ و برای مطالعه جریان چند فازی از مدل اختلاط استفاده شد. در این مطالعه رقت ورودی به چاه خوراک توسط شبیه¬سازی صورت گرفته در شرایط عملیاتی کارخانه با دبی متوسط 605.45 متر مکعب بر ساعت ، 19.51 بدست آمد که تخمین قابل قبولی از وضعیت موجود است. در ادامه با تغییر دبی نحوه اثرگذاری این پارامتر بر رقت پالپ ورودی به چاه خوراک تعیین شد. در شرایط افزایش دبی به 700 متر مکعب بر ساعت، میزان رقت به 28.51 افزایش مییابد.

tags: تیکنر، مس میدوک، خود رقیق سازی، دینامیک سیالات محاسباتی، چاهک خوراک