هویت ایرانی از خداینامه تا شاهنامه

نویسندگانحسین ایمانیان
همایشزبان و ادب دانشگاه علامه
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۹.۰۴.۰۱
محل برگزاری همایشتهران
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی