تاثیر سرعت چرخش و پارامترهای هندسی بر روی پایداری و وزن بحرانی پوسته استوانه ای دوار

نویسندگانحسین نصیری,کیو1ن ترابی
همایشچهاردهمین کنفرانس انجمن هوا فضای ایران
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۵-۳-۱۰
محل برگزاری همایشتهران
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله

در این مقاله، سرعت چرخش و پارامترهای هندسی بر پایداری و وزن بحرانی پوسته های استوانه ای نازک بررسی شده است.