تعیین عوامل مؤثر بر توسعه طبیعت¬گردی با روش DEMATEL نمونه موردی: روستاهای بخش برزک- کاشان

نویسندگانزهرا منتصری,محسن شاطریان,یونس غلامی,صدیقه کیانی سلمی
همایشهمایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۴-۱۰-۱۸
محل برگزاری همایشمشهد
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله

اکوتوریسم(طبیعت¬گردی) به خاطر برخورداری از توانمندی بالا در خلق و ارتقا مؤلفه¬های توسعه ملی، منطقه¬ای، شهری و روستایی همیشه موردتوجه و ستایش بوده¬است. اکوتوریسم یکی از مهمترین فعالیت¬های اقتصادی در جهان است و فرصت مناسبی در اختیار بازدیدکننده قرار می¬دهد تا نسبت به اهمیت حفظ فرهنگ¬ها و چگونگی محافظت از فرهنگ¬های محلی و طبیعت آگاه شوند. هدف از این پژوهش تعیین عوامل تأثیرگذار در توسعه طبیعت¬گردی روستاهای بخش برزک از توابع شهرستان کاشان در استان اصفهان است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و ابزار اصلی گردآوری داده¬ها پرسشنامه محقق ساخته¬ای است که توسط 12 نفر از کارشناسان آشنا به منطقه تکمیل شده و با روش دیماتل و با استفاده از نرم¬افزارهایEXCEL و MATLAB تجزیه و تحلیل شده¬است. نتایج نشان می¬دهد از بین معیارهای مورد بررسی عوامل وجود جاذبه¬های طبیعی، تاریخی، فرهنگی و ... در منطقه، پوشش گیاهی منطقه و نزدیکی به شهرستان¬های کاشان، اصفهان و ... بیشترین تأثیر را در توسعه طبیعت¬گردی منطقه دارند. با توجه به نتایج بدست آمده مهمترین راهبرد پیشنهادی توجه مسئولان محلی و دهیاری¬ها به توسعه طبیعت¬گردی منطقه به عنوان راه حلی برای توسعه روستایی و لحاظ کردن آن در اولویت¬های اجرایی روستاها است زیرا روستاهای منطقه پتانسیل طبیعت-گردی را به صورت بالقوه دارا می¬باشند.