معرفی کاروانسرای میرپنج در راستای توسعه گردشگری

نویسندگانصدیقه کیانی سلمی,لیلا ابراهیمی
همایشهمایش ملی بافت های فرسوده تاریخی و شهری
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۵-۴-۲۹
محل برگزاری همایشکاشان
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

کاروانسرای میرپنج دربازار قدیم شهرکاشان با قدمت مربوط به دوره صفویه واقع شده که همچون کاروانسراهای دیگر محل اقامت و دادو ستد و امنیت بوده ولی در حال حاضر توان آن در مسایلی چون اقتصاد مثل بنایش تخریب شده است. نوشته های مکتوبی در توصیف و شرح کاروانسرای میرپنج در دسترس نبوده و ثبت نیست و جمع آوری اطلاعات و داده ها از روش میدانی استفاده شده است. این مقاله سعی در معرفی و احیای آن و نشاندادن نقش آینده اش در توسعه و گسترش جنبه های متعدد از جمله گردشگری دارد. با مرمت این کاروانسرا و سرمایه گذاری، توان این مجموعه را در ایجاد مشاغل متفاوت و نو و سنتی، مکانی برای جشنواره ها و مراسم متنوع، به عنوان موزه، هتل سنتی برای گردشگران و... بالا برد.