به کار گیری پدافند غیرعامل در معماری شهرهای باستانی (نمونه موردی: شهر نوش آباد)

نویسندگانصدیقه کیانی سلمی
همایشاولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۵-۲-۱۹
محل برگزاری همایشتهران
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

سکونت گاههای انسانی به طور مستمر در معرض آسیب ناشی از بلایای طبیعی و سوانح انسان ساخت قرار داشته اند. لذا بشر همواره با اتخاذ شیوه هایی سعی در کاهش اثرات زیانبار این گونه حوادث در محیط زندگی خویش داشته است. یکی از راهکارهای ابداعی، استفاده از روش های پدافند غیرعامل برای کاهش آسیب پذیری سکونتگاههاست. از آنجا که سرزمین ایران از گذشته های دور در مسیر حوادث تاریخی و در معرض حمله ها و تهاجم های نظامی ملل مختلف و قبایل و همسایه ها واقع شده بود، استفاده از ویژگی های جغرافیای طبیعی و نیز اصول معماری در جهت حفظ امنیت مردم مورد توجه قرار گرفت. یکی از این نمونه ها را می توان در شهر باستانی نوش آباد ملاحظه کرد. این تحقیق با رویکرد توصیفی - تحلیلی به بررسی نقش پدافند غیرعامل در معماری شهر باستانی نوش آباد می پردازد.