تحلیلی بر صنعت گردشگری ترکیه با تأکید بر نقاط قوت و ضعف

نویسندگانیونس غلامی,پریسا یگانه دستگردی
همایشهمایش ملی جغرافیا گردشگری منابع طبیعی و توسعه پابدار
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۵-۲-۱۹
محل برگزاری همایشتهران
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

گردشگری یکی از بزرگترین صنایع جهان است که نیروی حرکت قدرتمندی را برای توسعه ی اقتصاد جهانی فراهم میکند،با اشتغالی بیش از 210 میلیون نفر در سراسر جهان (%7.6 از اشتغال جهانی).در سال 2009 این صنعت حدود 5.476 میلیارد دلار آمریکا،از فعالیت های اقتصادی را تولید کرد که %9.4 از تولید ناخالص داخلی جهان به حساب می آید که کمتر از %9.6 در سال 2008 است، در این بین کشور ترکیه یکی از مهمترین کشورها در درآمدهای گردشگری بوده است، در این تحقیق به دنبال شناخت وضعیت این کشور در صنعت گردشگری در بخش های مختلف و شهرهای گوناگون هستیم.