بررسی وضعیت بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری،مطالعه موردی شهر گز برخوار

نویسندگانیونس غلامی,ابوالفضل دهقان جزی
همایشدومین همایش ملی بررسی تجارب بازآفرینی شهری در ایران (با تاکید بر تجربه سبزوار)، سبزوار، دانشگاه حکیم سبزواری،
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۹-۰۲-۲۷ - ۲۰۱۹-۰۲-۲۸
محل برگزاری همایش1 - سبزوار
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه حکیم سبزواری
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری، از جمله مسائل قابل توجه در برنامه ریزی و مدیریت شهری است. بافت فرسوده شهری که محدوده مرکزی شهرها را شامل می شود، قلب حیاتی و تپنده شهر است، که می توان ریشه بسیاری از معضلات و مشکلات اجتماعی-فرهنگی شهری را نیز در آن جستجو کرد. بافت فرسوده شهر گز برخوار در معرض نابودی و فرسودگی قرار دارد. این محدوده که هسته اولیه شهر در آن شکل گرفته، دارای قدمت تاریخی می باشد و نیازمند مرمت و احیا جهت افزایش سر زندگی شهری است. هدف از تهیه این پژوهش ارائه راهبردهای استراتژیک جهت بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر گز برخوار می باشد که با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. در این مقاله با استفاده از مدل SWOT نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید، پس از رتبه بندی و وزن دهی، شناسایی و مشخص شده است. نتایج حاصل شده بیانگر این می باشد که نقاط قوت و فرصت از امتیاز بیشتری نسب به نقاط تهدید و ضعف برخوردار می باشند و اجرای طرح بهسازی و نوسازی در آن قابل اجرا می باشد

کلید واژه ها: نوسازی، بهسازی، بافت فرسوده، گزبرخوار