صحت سنجی شاخص آسیب پذیری DRASTIC با استفاده از شاخص کیفیت آب زیرزمینی (GQI)

نویسندگانفاطمه حق ندری - روح الله میرزایی - افسانه افضلی
همایشچهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۶-۰۲-۲۷
نوع همایشچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشبین المللی