مروری بر مبانی آسیب پذیری با تأکید بر مؤلفه های آسیب پذیری زیست محیطی

نویسندگانفاطمه حق ندری - افسانه افضلی - روح اله میرزایی
همایشچهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۶-۰۲-۲۷
نوع همایشسخنرانی
سطح همایشبین المللی