بکارگیری منطق بولین در محیط GIS برای یافتن مکانهای مناسب استقرار صنایع در شهرستان کاشان

نویسندگانکتایون امیدی - افسانه افضلی
همایشهشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۶-۰۶-۱۵
نوع همایشچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشملی