ارزیابی انتخاب محل دفن پسماندهای شهری آران و بیدگل با استفاده از منطق بولین در محیط GIS

نویسندگانشیما اویسی - افسانه افضلی
همایشاولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نوین در علوم جغرافیایی
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۶-۰۶-۲۹
محل برگزاری همایشزنجان
نوع همایشچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشملی