رتبه بندی مناطق مناسب جهت احداث کارخانه سیمان با استفاده از روش تاپسیس فازی در استان قم

نویسندگانفهیمه اکبری - افسانه افضلی - ملیحه عباس زاده
همایشاولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۷-۰۶-۱۳
محل برگزاری همایشکرمان
نوع همایشچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشبین المللی