بررسی آسیب پذیری منابع آب زیرزمینی با استفاده از شاخص GODS

نویسندگانلیلا بیرانوند - افسانه افضلی
همایشپانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۸-۰۶-۰۶
محل برگزاری همایشکرمان
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشملی

چکیده مقاله

بر اساس چهار پارامتر نوع آبخوان، ناحیه غیر اشباع، سطح ایستابی و بافت خاک مناطق آسیب پذیر آبخوان شناسایی می شود. ....

فایل چکیده مقاله

کلید واژه ها: آلودگی آب زیرزمینی، دشت درود- بروجرد، آسیب¬پذیری ذاتی، شاخص هم¬پوشانی، لرستان