بررسی آسیب¬پذیری آب زیرزمینی به آلودگی در دشت خرم¬آباد

نویسندگانلیلا بیرانوند - افسانه افضلی
همایشپانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۸-۰۶-۰۶
محل برگزاری همایشکرمان
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشملی
چکیده مقاله

با استفاده از پارامترهای طبیعی و زمین شناسی به شناسایی مناطق آسیب پذیر می پردازد. ......

فایل چکیده مقاله

کلید واژه ها: آلودگی آب زیرزمینی، شاخص SI، کل جامدات محلول، سامانه اطلاعات جغرافیایی