علی کریمی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۶مهندسی برق- قدرتدانشگاه کاشان
کارشناسی ارشد۱۳۸۸مهندسی برق- سیستم های قدرتدانشگاه تهران
دکترای تخصصی۱۳۹۳مهندسی برق- سیستم های قدرتدانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانعضو هیئت علمی گروه مهندسی برق-قدرترسمی قطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

- مدیر گروه مهندسی برق-قدرت (از دیماه ۹۷ تا کنون)

- عضو کمیته های اجرایی و علمی دهمین کنفرانس شبکه های هوشمند انرژی (SGC۲۰۲۰)

- عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان از سال ۱۳۹۳ تا کنون

- پژوهشگر مرکز ملی مطالعات و برنامه ریزی شبکه های قدرت، دانشگاه تربیت مدرس، از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۵

 1. استاد سرآمد آموزشی دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه کاشان در سال ۱۴۰۱
 2. پژوهشگر برگزیده دانشگاه کاشان در سال  ۱۴۰۱
 3. مجری برتر طرح ارتباط با صنعت دانشگاه کاشان در سال  ۱۴۰۱
 4. ارتقاء مرتبه علمی از استادیاری به دانشیاری در سال ۱۴۰۱
 5. مجری برتر طرح ارتباط با صنعت دانشگاه کاشان در سال  ۱۴۰۰
 6. استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان در سال ۹۸
 7. استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان در سال ۹۴
 8. دانش آموخته رتبه اول دوره دکتری مهندسی برق-قدرت
 9. دانش آموخته رتبه اول دوره کارشناسی مهندسی برق

 کارشناسی:

 • تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی
 • طرح پست های فشار قوی
 • تولید انرژی الکتریکی (تولید و نیروگاه)
 • اندازه گیری الکتریکی
 • مبانی مهندسی برق ۲  (مخصوص مهندسی مکانیک)
 • مبانی مهندسی برق (مخصوص مهندسی صنایع)
 • آزمایشگاه بررسی سیستم های قدرت

تحصیلات تکمیلی:

 • توریع انرژی الکتریکی
 • بازار برق

 

 

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲ - نیمسال ۲

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰
پژوهش و مطالعه
مدیریت ساختاری و اقتصادی انرژی الکتریکی
مراجعه دانشجویی
پژوهش و مطالعه
امور پژوهشی و ارتباط با صنعت
-
۱۰-۱۲
مراجعه دانشجویی
مراجعه دانشجویی
مراجعه دانشجویان تحصیلات تکمیلی
پژوهش و مطالعه
امور پژوهشی و ارتباط با صنعت
-
۱۲-۱۴
مراجعه دانشجویان تحصیلات تکمیلی
بازار برق
بازار برق
بازار برق
بازار برق
مراجعه دانشجویان تحصیلات تکمیلی
امور پژوهشی و ارتباط با صنعت
-
۱۴-۱۶
شورای گروه
شورای دانشکده/پژوهشکده
سایر جلسات
مراجعه دانشجویی
امور پژوهشی و ارتباط با صنعت
-
۱۶-۱۸
پژوهش و مطالعه
تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی 1
مدیریت ساختاری و اقتصادی انرژی الکتریکی
تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی 1
--
۱۸-۲۰
هماهنگی با وقت قبلی
هماهنگی با وقت قبلی
هماهنگی با وقت قبلی
هماهنگی با وقت قبلی
--