هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان با مشخصه زمانی معکوس دوگانه با عنصر سریع بر اساس شرایط پایداری منابع تولید پراکنده

نویسندگانعلی نریمانی,امیرمسعود کوچک زاده خیابانی,حامد هاشمی دزکی,علی کریمی
همایشسی و چهارمین کنفرانس بین‌المللی برق
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۹-۱۲-۰۹ - ۲۰۱۹-۱۲-۱۱
محل برگزاری همایش1 - تهران
ارائه به نام دانشگاهپژوهشگاه نیرو
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله

در این مقاله، روش نوین بهینه سازی هماهنگی حفاظتی شبکه های توزیع فعال با درنظرگیری قیود پایداری منابع تولید پراکنده از نوع ژنراتور سنکرون ارائه می شود. در روش پیشنهادی از مشخصه معکوس زمانی دوگانه با عنصر سریع استفاده می گردد. در مشخصه مذکور، یک مشخصه معکوس زمانی کمکی همراه با عنصر سریع علاوه بر مشخصه اصلی درنظر گرفته شده است. مشخصه کمکی در شرایط کم بودن زمان بحرانی پاک سازی خطا، علاوه بر حفظ قیود هماهنگی حفاظتی و فاصله زمانی مورد نیاز رله های اصلی و پشتیبان، قیود پایداری منابع تولید پراکنده را نیز برآورده می سازد. روش پیشنهادی با کمک لینک DIgSILENT و MATLAB و الگوریتم ژنتیک در 3 سناریوی هماهنگی حفاظتی متداول، هماهنگی حفاظتی با درنظرگیری قیود پایداری منابع تولید پراکنده با مشخصه معکوس زمانی دوگانه و هماهنگی حفاظتی با مشخصه زمانی دوگانه با عنصر سریع و درنظرگیری قیود پایداری منابع تولید پراکنده بر روی شبکه 33 شین IEEE پیاده سازی می گردد. مقایسه نتایج به دست آمده دلالت بر ضرورت لحاظ کردن قیود پایداری ژنراتورهای سنکرون و همچنین کارآیی روش پیشنهادی مشخصه دوگانه با عنصر سریع دارد.

لینک ثابت مقاله

کلید واژه ها: منابع تولید پراکنده، شبکه های توزیع فعال، هماهنگی حفاظتی رله های اضافه جریان، مشخصه زمانی معکوس دوگانه با عنصر سریع، ژنراتور های سنکرون، بهینه سازی، الگوریتم ژنتیک، نرم افزار DIgSILENT