جایابی و بهینه‌سازی فیلترهای پسیو در منطقه میل‌نادر سیستان در شرایط حجم بالای نیروگاه‌های بادی متصل به شبکه سراسری

نویسندگانسعید ستم کش,علی کریمی,محسن رحیمی کلیشادی
همایشسی و چهارمین کنفرانس بین‌المللی برق
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۹-۱۲-۰۹ - ۲۰۱۹-۱۲-۱۱
محل برگزاری همایش1 - تهران
ارائه به نام دانشگاهپژوهشگاه نیرو
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله

امروزه تمایل به توسعه انرژی¬های پاک، خصوصاً منابع بادی، در سطح شبکه قدرت افزایش یافته است. یکی از چالش¬های نفوذ بالای منابع بادی در سیستم، مسائل کیفیت توان است. در توربین¬های بادی سرعت متغیر به دلیل کلیدزنی¬های بخش الکترونیک قدرت، تولید هارمونیک در این توربین¬ها اجتناب¬پذیر است. در این مقاله، با توجه به بادخیز بودن منطقه میل¬نادر استان سیستان و بلوچستان و همچنین، اتصال نیروگاه¬های بادی دارای مجوز به شبکه انتقال سراسری، مطالعات تحلیل هارمونیکی در این منطقه انجام شده است. همچنین، با جایابی و بهینه‌سازی (تعیین ظرفیت و پارامترها) فیلترهای پسیو در این بخش از شبکه سراسری، سطح هارمونیک¬ها مطابق با استاندارد IEEE 519 کنترل شده است. برای شبیه‌سازی از محیط برنامه‌نویسی نرم¬افزار دیگسایلنت استفاده شده و نتایج طراحی¬های انجام شده از نظر فنی و اقتصادی مقایسه شده است.

لینک ثابت مقاله

کلید واژه ها: منطقه میل نادر سیستان؛ هارمونیک؛ نیروگاه های بادی؛ ژنراتورهای دو سوتغذیه؛ فیلتر پسیو.