پایان نامه ها

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

مقطع تحصیلی دانشجو

عنوان پایان نامه

    1

مسلم وزیری

کارشناسی ارشد

بررسی زمینه ها و عامل تربیت سیاسی از دیدگاه حضرت علی (ع)

    2

معصومه نوروزی

کارشناسی ارشد

امام علی و مخالفان فکری

    3

منیر سادات مدرس

کارشناسی ارشد

آثار تربیتی ولایت از منظر امیرالمومنین (ع)

    4

مصطفی داداشی

کارشناسی ارشد

موانع حکومت حضرت امیر (ع)

    5

اکرم احمدیان احمد آبادی

کارشناسی ارشد

عبرت های تاریخی از نگاه امیر المومنین (ع)

    6

محبوبه سادات فاطمی نیا

کارشناسی ارشد

      شیطان از دیدگاه امام علی (ع)

 

    7 

مریم فارغی

کارشناسی ارشد

حقوق اساسی انسان و مبانی آن از دیدگاه امیرالمومنین (ع)

8

هما  اسکندری

کارشناسی ارشد

نقش سازنده صبر در زندگی فردی و اجتماعی انسان از دیدگاه امام علی (ع) با تکیه بر نهج البلاغه

9

فاطمه  خواجه

کارشناسی ارشد

نقش طبیعت در زندگی انسان در کلام امام علی (ع)

10

بتول شیخی زازرانی

کارشناسی ارشد

ترسیم جکومت مهدوی بر اساس متون دینی و مقایسه آن با حکومت علوی

11

سلیمه خموشی

کارشناسی ارشد

الگوی ایده آل در روابط اجتماعی از دیدگاه امیرالمومنین علی (ع)

12

طیبه خدامی

کارشناسی ارشد

اوصاف خاص نبوت حضرت خاتم (ص) در کلام  امرالمومنین علی (ع)

12

سید جابر پیامب پور

کارشناسی ارشد

شیوه های مقابله  حضرت امیرالمومنین (ع) با آفات زبان در نهج البلاغه

14

زهرا فودازی

کارشناسی ارشد

سیره گفتاری و رفتاری امام علی (ع) در قلمرو عدالت

15

نفیسه عمادی اندانی

کارشناسی ارشد

هدایت الهی و گونه های آن در معارف علوی

16

اکرم افشاری

کارشناسی ارشد

شکر و آثار تربیتی آن در معارف علوی

17

عادله  رجبعلی کاشانی

کارشناسی ارشد

آسیب شناسی دنیاطلبی از دیدگاه امیرمومنان علی (ع)

18

فاطمه  خندان

کارشناسی ارشد

بررسی تطبیقی آثار معاد باوری در قرآن و نهج البلاغه

19

فاطمه سادات موسوی

کاشناسی ارشد

قلمرو ولایت الهی در معارف علوی

20

اکرم احمدیان احمدآبادی

دکتری

نقد سکولاریسم بر اساس مکتب علوی