علیرضا رحیمی بیدگلی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۳مهندسی مکانیکصنعتی اصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۸۱مهندسی مکانیکصنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
دکترای تخصصی۱۳۸۷مهندسی مکانیکصنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانهیات علمیپیمانیتمام وقت۱۰

سوابق اجرایی

۱) مسئول تاسیسات دانشگاه کاشان به مدت شش سال

۲) مسئول آزمایشگاههای رشته مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان به مدت سه سال

۳) بازرس نظام مهندسی به مدت بیست سال

۴) طراحی ده ها پروژه سیستمهای حرارتی و برودتی

۵) نظارت بر صدها پروژه حرارتی و برودتی

۶) تدریس دروس متعدد و برگزاریهای گارکاههای آموزشی

۱) تاسیسات مکانیکی

۲) تهویه مطبوع

۳) آزمایشگاههای انتقال حرارت و سیالات و ترمودینامیک

۴) مدلسازی انرژی

۵) ترموهیدرولیک

6) مبانی فناوریهای انرژی

7) انتقال حرارت در نانوسیالات

) تاسیسات مکانیکی

۲) تهویه مطبوع

۳) آزمایشگاههای انتقال حرارت و سیالات و ترمودینامیک

۴) مدلسازی انرژی

۵) ترموهیدرولیک

6) مبانی فناوریهای انرژی

7) انتقال حرارت در نانوسیالات

سوابق پژوهشی

بهینه سازی مصرف انرژی در ادارات دولتی شهرستان کاشان

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲ - نیمسال ۱

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰------
۱۰-۱۲-
تأسیسات مکانیکی، الکتریکی و تجهیزات
-
نقشه‌کشی مهندسی
--
۱۲-۱۴-
نقشه‌کشی مهندسی
-
نقشه‌کشی مهندسی
--
۱۴-۱۶---
مبانی فناوری‌های انرژی
--
۱۶-۱۸
نقشه‌کشی مهندسی
-
مبانی فناوری‌های انرژی
---
۱۸-۲۰------