بازار نراق، میراث‌دارِ محیط طبیعی، راه تاریخی و شهر قاجار

نویسندگانعلی عمرانی پور-حمیدرضا جیحانی - بابک عالمی - فاطمه رجبی
نشریهصفه
شماره صفحات۹۳-۱۱۸
شماره سریال۸۳
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشارزمستان ۱۳۹۷
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران
نمایه نشریهISC

متن کامل مقاله