مطالعه و تبیین چارچوب و راهبردهای حفاظت از بازار تاریخی نراق و محدوده شهری پیرامون

نویسندگانحمیدرضا جیحانی- علی عمرانی پور- فاطمه رجبی
نشریهمطالعات معماری ایران
شماره صفحات۴۷
شماره سریال۱۴
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشارزمستان ۱۳۹۷
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران
نمایه نشریهISC

متن کامل مقاله