احمد رمضانی مقدم

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۱فیزیکتهران
کارشناسی ارشد۱۳۷۴فیزیک هسته ایصنعتی اصفهان
دکترای تخصصی۱۳۸۹فیزیک هسته ایخرونینگن (RuG)

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده فیزیکقطعیتمام وقت