محمد عارفی

 

 

باسلام. دانشجویان و مراجعان محترم، لطفا درخواست خود را از طریق ایمیلهای داده شده صفحه اصلی پیگیری فرمایید یا در زمان خارج از کلاس طبق برنامه بالا تماس بگیرید. باتشکر

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۵مهندسی مکانیک-طراحی جامداتدانشگاه کاشان
کارشناسی ارشد۱۳۸۷مهندسی مکانیک-طراحی کاربردیدانشگاه تربیت مدرس تهران
دکترای تخصصی۱۳۹۱مهندسی مکانیک-طراحی کاربردیدانشگاه تربیت مدرس تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانعضو هیئت علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۱

سوابق پژوهشی

Editorial Board Member: Advance in Mechanical Engineering  (https://uk.sagepub.com/en-gb/mst/journal/advances-mechanical-engineering#editorial-board)

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ نیمسال دوم

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰
طراحی اجزا 1
مقاومت مصالح 2
طراحی اجزا 1
مقاومت مصالح 2
مراجعه با وقت قبلی
-
۱۰-۱۲
راهنمایی و مشاوره دانشجو
تئوری ورق و پوسته 2
تئوری ورق و پوسته 2
تئوری ورق و پوسته 2
تئوری ورق و پوسته 2
راهنمایی و مشاوره دانشجو
مراجعه با وقت قبلی
-
۱۲-۱۴
مراجعه با وقت قبلی
راهنمایی و مشاوره دانشجو
مراجعه با وقت قبلی
راهنمایی و مشاوره دانشجو
مراجعه با وقت قبلی
-
۱۴-۱۶ -
دینامیک
-
دینامیک
- -
۱۶-۱۸ - - - - - -
۱۸-۲۰ - - - - - -