عادل رئیسی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۶دبیری شیمیاصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۷۸شیمی فیزیکعلم و صنعت ایران
دکترای تخصصی۱۳۸۸شیمی فیزیککاشان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانعضو هیأت علمیقطعیتمام وقت۱۳

سوابق اجرایی

مدیر دفتر نظارت و سنجش آموزشی از شهریور 90 تا مرداد 95

سرپرست دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمی از دیماه 90 تا بهمن 92

استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان در سال 1393

استاد نمونه پژوهشی دانشگاه کاشان در سال 1396

شیمی محاسباتی

محاسبات کوانتومی در فاز جامد، مایع و گاز با استفاده ار برخی کدهای محاسباتی

عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان از مهرماه 1388 تاکنون

 

  • مقطع کارشناسی: شیمی فیزیک 1 و 2، مبانی شیمی کوانتوم، طیف سنجی مولکولی، آزمایشگاه‌های شیمی فیزیک 1 و 2
  • مقطع کارشناسی ارشد: شیمی فیزیک پیشرفته، کوانتوم 2 و سینتیک شیمیایی پیشرفته
  • مقطع دکتری: مباحث نوین در شیمی فیزیک

ساعات حضور

شنبه تا سه شنبه ساعت ۸ تا ۱۸