سعید آسعیدی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۶علوم کامپیوتردانشگاه یزد
کارشناسی ارشد۱۳۸۹علوم کامپیوتر - نظریه محاسبهدانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکترای تخصصی۱۳۹۷علوم کامپیوتردانشگاه صنعتی امیرکبیر

برنامه کاری هفتگی

برنامه کلاسی اینجانب به از طریق لینک ذیل قابل مشاهده است و همچنین برنامه حضور در دانشکده در روز چهارشنبه با هماهنگی قبلی از طریق فضای مجازی امکان پذیر است.

نحوه ارتباط نیز از طریق پیام رسانهای مجازی و همچنین ایمیل دانشگاهی می‌باشد.

دریافت برنامه کلاسی نیمسال دوم 1402-1401