سعید آسعیدی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۶علوم کامپیوتردانشگاه یزد
کارشناسی ارشد۱۳۸۹علوم کامپیوتر - نظریه محاسبهدانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکترای تخصصی۱۳۹۷علوم کامپیوتردانشگاه صنعتی امیرکبیر

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲ - نیمسال ۱

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰-
مباحثی در علوم کامپیوتر
-
مباحثی در علوم کامپیوتر
--
۱۰-۱۲
پایگاه داده‌ها
-
پایگاه داده‌ها
---
۱۲-۱۴------
۱۴-۱۶
مدارهای منطقی
نظریه محاسبه
مدارهای منطقی
نظریه محاسبه
--
۱۶-۱۸------
۱۸-۲۰------