جلال عسکری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۸ریاضی کاربردیفردوسی مشهد
کارشناسی ارشد۱۳۸۰ریاضی کاربردیصنعتی شریف
دکترای تخصصی۱۳۹۰ریاضی کاربردیتربیت مدرس

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانهیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۴

سوابق اجرایی

بهینه سازی پیشرفته خطی

بهینه سازی غیر خطی

کنترل بهینه

نظریه تقریب

نظریه گراف و کاربردها

جبرخطی و ماتریس ها

کلیه دروس ریاضیات پایه-معادلات دیفرانسیل معمولی و پاره ای - محاسبات عددی - روشهای عددی در بهینه سازی - بهینه سازی خطی و غیر خطی - نظریه گراف و ترکیبیات

سوابق پژوهشی

کمیته اجرایی سومین کنفرانس بین المللی علوم نانو

کمیته اجرایی اولین،دومین و سومین کنفرانس بین المللی جبر محاسباتی

عضو پیوسته انجمن ریاضی

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲ - نیمسال ۲

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰-
جلسات شورای فرهنگی دانشگاه ۱۰-۹
----
۱۰-۱۲
جلسات هیات جذب
جلسات شورای فرهنگی دانشگاه
حساب تغییرات و کنترل بهینه
مراجعه دانشجویان ارشد و دکتری
مراجعات دانشجویان ارشد و راهنمایی پایان نامه
بهینه‌سازی خطی پیشرفته 1
-
۱۲-۱۴
جلسات هیات جذب ۱۳-۱۲
-
مراجعه دانشجویی ۱۴-۱۳
راهنمایی و مشاوره دانشجو ۱۴-۱۳
دانشجویان کارشناسی ارشد
بهینه‌سازی خطی پیشرفته 1
-
۱۴-۱۶
حساب تغییرات و کنترل بهینه
بهینه‌سازی غیرخطی پیشرفته 1
جلسات دانش افرایی، آموزشی وفرهنگی
بهینه‌سازی غیرخطی پیشرفته 1
--
۱۶-۱۸
ریاضی عمومی 2
کلاسهای دانشجویان عراقی
ریاضی عمومی 2
کلاسهای دانشجویان عراقی
بهینه‌سازی خطی پیشرفته 1
--
۱۸-۲۰
مراجعه دانشجویی ۱۹-۱۸
بهینه‌سازی غیرخطی
مراجعه دانشجویی ۱۹-۱۸
بهینه‌سازی غیرخطی
--