مجتبی بهرامیان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۸ریاضیدانشگاه کاشان
کارشناسی ارشد۱۳۸۰ریاضی محض - جبردانشگاه صنعتی شریف
دکتری۱۳۸۹ریاضی محض - نظریه اعداددانشگاه کاشان

سوابق اجرایی

ردیف

نهاد اجرایی

تاریخ شروع

تاریخ پایان

1

عضو شورای فرهنگی دانشکده ریاضی

92/9/25

94/11/25

2

مدیر ارتباطات فرهنگی

94/6/23

95/9/20

3

دبیر شورای بدوی انضباطی

92/8/6

94/9/2

4

رئیس دبیرخانه کمیسیون بررسی موارد خاص

92/8/6

94/9/2

جوایز و تقدیرنامه‌ها

رتبه اول در بین دانشجویان فارغ‌التحصیل کارشناسی ریاضی دانشگاه کاشان 1378

دانشجوی نمونه دوره کارشناسی ریاضی دانشگاه کاشان

رتبه ممتاز مسابقات دانشجویی ریاضی 1376

رتبه ممتاز مسابقات دانشجویی ریاضی 1377

استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان در سال 1390

 

نظریه جبری اعداد، رمزنگاری خم‌های بیضوی

ریاضی عمومی 1و 2

مبانی ریاضیات

جبر 1و2و3

جبر خطی

نظریه اعداد

آموزش ریاضی

معادلات دیفرانسیل

ریاضی پایه

حساب خم‌های بیضوی

رمزنگاری 1و 2

الگوریتم و محاسبه

مباحث ویژه در رمزنگاری

آنالیز ریاضی 1

نظریه گراف

ریاضی کاربردی

نظریه جبری اعداد

سوابق پژوهشی

عضو کمیته‌ی اجرایی پنجمین کنفرانس ترکیبیات جبری و نظریه گراف (تیر ۹۱)

عضو کمیته‌ی اجرایی اولین کنفرانس نظریه محاسباتی اعداد و کاربردهای آن (آذر ۹۳)

عضو کمیته‌ی علمی اولین کنفرانس نظریه محاسباتی اعداد و کاربردهای آن (آذر ۹۳)

دبیر اجرایی دومین کنفرانس نظریه محاسباتی اعداد و کاربردهای آن (مهر ۹۴)

عضو کمیته‌ی علمی دومین کنفرانس نظریه محاسباتی اعداد و کاربردهای آن (مهر ۹۴)

دبیر اجرایی پنجاه و یکمین کنفرانس ریاضی ایران (بهمن ۹۹)

عضو کمیته‌ی علمی پنجاه و یکمین کنفرانس ریاضی ایران (بهمن ۹۹)

 

برنامه کاری هفتگی