بهنام بازیگران

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۸ریاضی محضصنعتی اصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۷۳ریاضی محض - جبرشهید باهنر کرمان
دکتری۱۳۸۳ریاضی محض - جبرتوپولوژیکدولتی مسکو (لومونوسوف) ، دانشکده : مکانیک-ریاضی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه ریاضی محض دانشکده علوم ریاضیعضو هیات علمیرسمی قطعی(تنظیم نشده)۲۳

سوابق اجرایی

معاون گروه ریاضی - معاون پژوهشی دانشکده علوم - معاون پژوهشی دانشکده علوم ریاضی - رئیس دانشکده علوم ریاضی

ریاضی پیش دانشگاهی - ریاضی مقدماتی- ریاضی عمومی 1 -ریاضی عمومی 2 -مبانی ریاضی- مبانی ریاضی تکمیلی - آنالیزریاضی 1 -نظریه گراف- هندسه دیفرانسیل موضعی- مبانی ماتریس و جبرخطی- جبرخطی - توپولوژی عمومی توپولوژی2- -نظریه گروه- هندسه منیفلد1- نظریه مشبکه ها- گروههای توپولوژیک حلقه توابع پیوسته- نظریه گروههای مرتب

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲ - نیمسال ۱

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰-
مبانی ماتریس‌ها و جبر خطی
جبر خطی برای آمار
-
مبانی ماتریس‌ها و جبر خطی
جبر خطی برای آمار
--
۱۰-۱۲
ریاضی عمومی 1
ریاضیات 1
ریاضی عمومی 1
---
۱۲-۱۴-
مبانی ریاضی
-
مبانی ریاضی
--
۱۴-۱۶
ریاضی عمومی 1
-
ریاضی عمومی 1
---
۱۶-۱۸------
۱۸-۲۰------